theater

 Jaarlijks produceren wij een aantal theatervoorstellingen en in het najaar
The Amsterdam Storytelling Festival.

Theater

De wereld zit vol met verhalen, mensen kunnen niet zonder. Vroeger zaten mensen al met elkaar rond het vuur om verhalen te delen en we zijn er nooit mee gestopt. In het theater is storytelling een interactieve vorm van podiumkunst. Een verteller, al dan niet begeleid door een muzikant, prikkelt de verbeelding van de luisteraar, eerder dan zichtbare beelden te tonen of te dramatiseren.

Er komen ook steeds meer andere vormen van storytelling, waarin de kracht van verhalen behouden blijft, maar de vorm spannender is. Dit gaat nadrukkelijk om het theatraliseren van het werk, waarbij authenticiteit voorop blijft staan. De performer is vaak zelf de auteur. Dat betekent niet dat voor andere verhalen geen plek is in storytelling-theater. Bestaande verhalen (volksverhalen, legendes, mythen, sprookjes) zijn vaak erg geschikt om actuele thema’s in een (metaforische) context te plaatsen. 

Geniet van onze voorstellingen in het theater en laat je meeslepen door de prachtige en vaak maatschappelijk relevante verhalen, zoals bijvoorbeeld dat van Aysegül Karaca: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.’ Ze zegt hierover:

“Met deze voorstelling wil ik taboes doorbreken en het hebben over tolerantie. Wat is tolerantie? Dat je begrip voor elkaar hebt. En dat krijg je als je elkaars verhaal kent. Dat motiveerde mij om, hoe spannend ik het ook vond, me kwetsbaar op te stellen en ook mijn verhaal te delen. Over mijn beperkte zicht en welke rol dat speelt in m’n leven, maar ook over mijn onveilige thuissituatie, met een vader die sloeg. Het is niet makkelijk om dit bespreekbaar te maken, ook omdat ik uit een cultuur kom waarin je echt niet de vuile was buiten hangt. Ik ben van mening dat huiselijk geweld nog veel voorkomt, en daarom wilde ik dit delen. De voorstelling werd ook zo goed ontvangen. Het publiek kwam naar me toe en omhelsde me (toen dit nog kon) en zeiden met tranen in hun ogen dat ze zo blij waren dit ik dit bespreekbaar maakte.”

Storytelling \ Theaterlab

Het Storytelling\Theater Lab is een productielab van Storytelling Centre waarin theatervoorstellingen gemaakt door (semi) professionele theatermakers met een cultureel diverse achtergrond.

Jaarlijks produceren we drie tot vier projecten, één a twee ‘avondvullende’ voorstellingen en een project met verschillende korte voorstellingen (Portretten). Bovendien maken we elk jaar één (kleine) internationale coproductie, omdat we het belangrijk vinden om de kennis die we hier ontwikkelen te delen met andere theatermakers en vertellers in de wereld.

Daarnaast begonnen we in september 2019 met de ID CLUB om ook jonge maar gevorderde amateurs de kans te bieden met hun verhalen aan de slag te gaan.

De artistieke leiding van Storytelling\Theater Lab is in handen van Arjen Barel.

Pegasus project

In 2021 startte het lab het Pegasus project waarin we teruggaan naar de basis van de vertelkunst: de Griekse mythes en sagen. Geïnspireerd door de boeken Mythos en Helden van de Britse auteur Stephen Fry – waarin hij de oude Griekse verhalen op een hedendaagse en toegankelijke manier vertelt – willen we deze mythes en sagen gebruiken in voorstellingen (één per jaar) voor een breed publiek. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat die voorstellingen ook iets moeten zeggen over de hedendaagse samenleving. Gelet op hun universele waarden en waarheden, lenen deze mythen zich daar goed voor. Want niets menselijks was de Griekse goden en helden vreemd en mede daarom spreken hun belevenissen ons nog steeds aan.

The Amsterdam Storytelling Festival

The Amsterdam Storytelling Festival werd in 2008  opgericht door Arjen Barel en Marlies ter Haar, toen nog onder de naam Internationaal Storytelling Festival Amsterdam. De schepen in de haven van een verlaten scheepswerf in het noorden van Amsterdam waren de locatie voor de eerste edities, totdat het festival in 2018 definitief in Podium Mozaïek in Amsterdam West neerstreek. In dat jaar werd de artistiek leiding overgenomen door Sahand Sahebdivani en Raphael Rodan

Het festival ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een van de meest geprezen storytelling evenementen in Europa, waar je nationale en internationale topvertellers aan het werk kunt zien, zoals Ben Haggerty, Jan Blake, Shonaleigh Cumbers, Erik Borrias en Peter Chand. En waarin we ruimte geven aan nieuw talent.

Als producent van het festival en storytelling-theatervoorstellingen dragen wij bij aan de ontwikkeling van storytelling in Nederland en de aandacht ervoor.

Contact

Heb je vragen over onze theaterproducties? Wil je praten over een samenwerking? Neem contact met ons op. We vertellen graag over onze mogelijkheden en wisselen graag ideeën uit.