COBU - werken met zelfbeheerde vrijwilligersgroepen

COBU is de afkorting van ‘COmmunity BUilding through self-managed volunteer groups’. In het Nederlands; het opbouwen van gemeenschappen door zelfbeheerde vrijwilligersgroepen. Het is een Europees project waarin het Storytelling Centre samenwerkt met partners in Spanje, Frankrijk en Hongarije. In dit project trainen we mensen in het zelf initiatieven ontplooien met en voor de gemeenschap waar zij deel van uitmaken. Zo’n initiatief kan van alles zijn: met elkaar breien, koken, een fietsreparatiewerkplaats opzetten, bridgen, schaken of elkaar wekelijks een verhaal vertellen. Dit zijn maar een paar voorbeelden. 

Persoonlijke groei

Het Storytelling Centre werkt in deze training met technieken en oefeningen, ontleend aan storytelling; ook wel toegepaste of applied storytelling genoemd. De COBU-training is gericht op de persoonlijke groei van de deelnemers (zelfvertrouwen, -respect, -reflectie) en op de ontwikkeling van allerlei (organisatorische) vaardigheden die van pas komen als je zelf initiatieven wilt ontplooien, met en voor mensen om je heen. 

Resultaten

  • COBU zal resulteren in een publicatie over vrijwilligerswerk in het algemeen en zelfbeheerd vrijwilligerswerk in het bijzonder.
  • In een methodiek voor het opzetten van zelfbeheerde vrijwilligersgroepen met gebruikmaking van verschillende creatieve methodes.
  • En per partnerland in een digitaal platform dat door zelfbeheerde vrijwilligersgroepen gebruikt kan worden om aandacht op hun activiteiten te vestigen.

Partners

  • Képes Alapítvány (Hongarije)
  • Elan Interculurel (Frankrijk)
  • La Asociación La Xixa Teatre (Spanje)
 
Wil je meer weten over deze partners? Kijk dan op hun websites: KépesElan interculturel en La Xixa.

Bekijk onze andere projecten

Storytelling Centre Amsterdam

Het Storytelling Centre Amsterdam organiseert storytelling workshops en trainingen voor bedrijven, instellingen, NGO’s en voor jou. 

  • Een workshop volgen verbetert je communicatie skills en team player skills.
  • Je leert echt luisteren en zonder angst over jezelf te vertellen.
  • Je vergroot je zelfvertrouwen.

Geïnteresseerd in wat wij voor jou, je bedrijf of organisatie kunnen doen?